Druhy REZONANCÍ - MASÁŽÍ ZVUKEM

rezonanční lázeň zvukem tibetských mís, misek, zvonečků a činelků

 

1. Velká HARMONIZAČNÍ - 60-120 minutová REZONANCE                            

Velká_harmonizační_rezonance

Velká harmonizační rezonance probíhá v 5 na sebe navazujících fázích :

1.fáze - OTEVŘENÍ

2. fáze - OČISTA

3. fáze - ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ

4. fáze - UZEMNĚNÍ

5. fáze - HARMONIZACE

Často slyšíme hovořit o zvyšování frekvencí v této době a nebo o nutnosti pravotočivosti buněk. Koncert rozehraný přímo kolem a na vašem těle je jakobyste se se mnou rozhodli učit svoje buňky jak se mají čistit, opravovat, prosvěcovat – energetizovat a urychlovat ve správném – uceleném vzorci existence. Když budu pracovat s nemocným člověkem větší část terapie budeme otervírat a zvukově čistit a výškově odrezonovávat zvukem misky nemoc od těla do jednodušeji zpracovatelnějších zón. Pokud přijde klient třeba jen s více pracovním stresem zaměříme podstatnou část délky rezonance na harmonizaci, tzn. propojení a vyrovnání hustoty energetických toků v jeho těle i auře. Touto terapií si ke mně chodí odpočinout podnikatelé, maminky i s miminky, lze ji udělat pro partnery nebo i přátele, rodiny, kde je jejím cílem zase zharmonizování energií do společného celku.

Ti co jsou hlouběji zkoumaví zjistí, že pracuji po meridiánových tocích a čakrových systémech, po jejichž zrezonování jsou přímo pro citlivější typy jasně na těle vnímatelné, jako točení čaker, vrnění, vrčení, impulsy nebo volný průchod meridiánovou zónou, přelévání, pocit volnosti, otevřenosti. Vrchní čakry dávají pocit světla a šumu.

Ti, kteří u mne již tuto terapii podstoupili mluví o velmi silných zážitcích podobných vykoupání se v křišťálovém horském vodopádu, proto svoji terapii nazývám rezonanční harmonizační lázní.

V současné době nabízím 100 minutovou lázeň v tónech tibetských mís, popř. zkrácenou dle individuální domluvy.

 

2. Velká LÉČEBNÁ - 150 minutová REZONANCE,

členěná do pěti 30-ti minutových celků

Léčebná rezonance se samozřejmě bude u každého klienta poněkud lišit, samozřejmě obsahuje také 5 fází jako ve velké harmonizační rezonancí, ale u nemocného člověka bude větší část terapie zaměřena na otvírání a čištění především toho meridiánu, který přináleží k původu nemoci a to bude u každého jednotlivce naprosto individuální, dle konkrétní disbalance organismu. V oblasti bolesti či jiné nerovnováhy budu zvukově čistit a výškově odrezonovávat zvukem misky nemoc od těla do jednodušeji zpracovatelnějších zón. Poté také danou oblast zvukově uhladíme, kam momentální zdravotní stav dovolí, zharmonizujeme a tím umožníme buňkám v oslabené části těla postupné vyrovnání hustoty energetických toků v jeho těle i auře a propojení postižených částí se zdravým celkem.

Léčebná_rezonance

Tím, že budeme léčebný proces opakovat v pěti "leženích" a tím podporovat paměť buněk, povede tento postup především k postupnému nastartování samoléčebného procesu, který je v prvopočátku každé buňce vlastní a tím dochází také k regeneraci a postupnému obnovování a uzdravování, oslabených či předimenzovaných buňěčných shluků směrem ke zdraví.

 

3. PARTNERSKÁ harmonizační vztahová rezonance  

Partnerská harmonizační rezonance se samozřejmě bude u každého páru poněkud lišit. Ve své podstavě vychází také z 5 fází velké harmonizační rezonance pro jednotlivce, ale u párů, partnerů (popřípadě jiných rodinných přibuzných či velmi blízkých osob) bude záležet na stavu obou zúčastněných klientů a tak půjde nejen o harmonizaci dvou jednotlivců, ale především o sladění dvou bytostí v rovině vztahu, tedy jakoby třetí bytosti, tvořené energií vztahovou. Někdy právě jakoby toto pomyslné dítě je třeba zharmonizovat a nebo dokonce poléčit nejvíce. Nesoulad, neshody, nepochopení, neláska či dokonce nějaká forma ublížení (často netušeného, nechtěného či nevědomého) bolí dítě vztahu nejvíce, je to forma energetické nemoci a tu můžeme společně prožitými, souladem, zájmem, přátelstvím a energií lásky naplněnými okamžiky poléčit. V tom případě bude větší část terapie zaměřena na otvírání a čištění neharmonických záznamů ve vztahovém poli a to bude u každého jednotlivce i vztahu naprosto osobité, individuální, dle konkrétní disbalance vztahu.

Pro harmonické vztahové páry může být terapie, která bude zaměřena na vzájemnou sladěnost a prožitkovou barevnost jedním z nezapomenutelných zážitků splynutí v celku dvou jedinechých bytostí a uvědomění si propojení v jednotě zvuků, tónů, rytmů, vibrací prokládaných okamžiky ticha, které je mnohdy nejniterněji nejsilnějším zvukem, protože umožňuje ve chvíli hlubokého uvnitřnění uslyšet naši osobní hudbu, tón, rytmus či celou píseň, její melodii i dokonce slova, zkrátka píseň  naší duše.

Partnerská harmonizace

4. SKUPINOVĚ MEDITAČNÍ rezonance

Meditační skupinová meditace, jak název uvádí je určena větším či menším celkům, skupinám, které si chtějí darovat část času sami sobě, svému uvnitřnění a setkání s jemnějšími částmi svého těla. Dovolit postupné vyrovnání energetických toků v těle, auře a snad i duši a propojení dané skupiny společným hluboce meditativním zážitkem.

Skupinová_rezonance

Meditace může být jen relaxační, tj. především uvolnění pro tělo a jeho relaxační znovunastartování do dalších dní nebo můžeme dle domluvy zaměřit meditační setkání k očistě jednotlivých čaker, meridiánů či jinému niternému záměru či cestě dané skupiny zúčastněných. To vše a mnoho dalšího můžete prožít a v sobě objevit, když pustíte tóny tibetských mís k sobě, lépe do sebe. Ony samy již budou ve vás otvírat, pročišťovat a postupně prozařovat a rozvíjet váš vnitřní svět a spojení s vaším středem.

5. TĚHULKY a jejich MIMI 

Pro těhotné, nastávající maminky s miminky v jistotě svého těla mohu nabídnout velmi jemnou, cinkací, zkrátka miminkovskou hladící lázeň, která potěší nejen maminky, ale také miminko v bříšku pohladí. Dítě samo svou reakcí dává mamince odezvu, které tóny by rádo slyšelo opakovaně a tak tako relaxace bude vždy interaktivní, dle momentální potřeby všech zúčastněných a především těch ještě nenarozených. Maninka_těhulkaVětšinou se takové aktivity účastní i starší sourozenci, těch očekávaných. Více fotodokumentace najdete na : www.MIMIrelax.cz

6. CINKAVÉ ŠKOLY A ŠKOLIČKY

Školy a školky navštěvuji již od roku 2008 a v prožitkové hodině je seznamuji s těmito netradičními hudebními nástroji formou muzikoterapeutických cvičení. Zažijí jak pasivní relaxaci, tak aktivní hraní individuální, skupinové, prociťování vibrací a většinou i nějaké to "překvapení". Takže více najdete na :  www.MiskoHrani.cz

Rezonance ve škole

 

 

Léčebná_rezonance

Léčebná_rezonance
Fotografií: 5
29.9.2011
Léčebná_rezonance

MIMIrelax

MIMIrelax
Fotografií: 1
29.9.2011
MIMIrelax

Skupinová_rezonance

Skupinová_rezonance
Fotografií: 1
29.9.2011
Skupinová_rezonance

Rezonance_ve_škole

Rezonance_ve_škole
Fotografií: 1
30.7.2011
Rezonance_ve_škole

Moje nové CD

Moje nové CD
Fotografií: 1
30.7.2011
Moje nové CD

Rezonance_partnerská

Rezonance_partnerská
Fotografií: 1
30.7.2011
Rezonance_partnerská

MOTIV

MOTIV
Fotografií: 1
30.7.2011
MOTIV

Kontakt

Jana Reme, ing.
Josefská 15, dveře 622, 5.poschodí
777454579