HARMONIZACE - REZONANCE

HUDEBNÍ MASÁŽ

MASÁŽ ZVUKEM

Příběh :

Na počátku světa byl ZVUK. Ten ZVUK se šířil vesmírem a jako odpověď na jeho rezonanci se skrze velký třesk stvořil vesmír. Indiánské legendy říkají, že šlo o volání velké nebeské kočky (panter má v indiánských rituálech velkou úlohu), jiné národy mluví zas o porodním výkřiku Pramatky bohyně. Jedno je však jisté: rezonance je kmitočet, který má TVOŘIVOU SÍLU. Toliko příběh.

Harmonizace_rezonance

Osobní realita : 

Mojí práce je, že zvukem působím na vaše kmitočty, které musí odpovídat na otázky o harmonii, které zvuky mnou vysílané podávají. Tibetská miska je přímo předurčena pro rezonanční rozhovor, jelikož na ni mohu vytvořit opravdu dlouhý nepřerušovaný tón. Otázka na jiný kmitočet (chcete-li naléhavost otázky pro sebeuvědomovací léčbu na kmitočtové úrovni), kterou si váš organismus musí zodpovědět, tak vybízí k nalézání cesty k vnitřní kmitočtové harmonii. Je to jako kdybyste si představili, že každá bytost je velkým orchestrem hrajícím operu. Nejde o to, aby se změnilo celé secvičované dílo, ale aby jsme ve změti hlasů našli disharmonická pole a vyladili je. Někteří jedinci se naopak s vyladěnými nástroji snaží hrát cizí hudbu, což v souladu s jejich Já zní taktéž nesourodově a tak přidávám věčný rytmus kruhové vibrace, který spojuje to co bylo rozpojeno.

 O rezonanci tibetskými mísami obecně :

Rezonance tibetskými mísami je celostní léčebná i harmonizační kůra. Stváříme v ní průchod rezonančního toku u ošetřovaného. Tento prastarý a přitom vlastně nově objevovaný, úžasný, osvěžující a léčebný, ale i relaxační a hlavně pro novou éru ucelování člověka - spojování duše, mysli a těla - nepostradatelný nástroj obsahuje práci ve formě cinkání, úderů, vytáčení zvuku a jeho vlnkování, s velkou škálou mís  a misek různých velikostí a ladění. Různé druhy paliček při hře na mísy vyvolávají odlišné efekty a nepostradatelně tak rozšiřují možnostní repertuál. Karpálky, malé činelky, zvonečky, triangly, andělské perutě, voxy a jiné méně známé nástroje doplňují potřebnou kmitočtovou šířku pro naše záměry - harmonizaci.

Technika je o to více očekávaným nástrojem dneška, jelikož i naprostý laik s ní může být veden a energeticky očišťován bez vlastního většího přičinění. Avšak v momentě zájmu není nic jednoduššího, než do hry vstoupit a nechat se jí pojmout pod vedením zkušeného lektora se tak do vlastního sebeléčení aktivně zapojit.

Rezonanci dělím na různě zaměřené druhy, kterými řeším jednotlivé lidské disharmonie. Ať zvolíte kteroukoliv z nabízených harmonizací vím, věřím a mám od klientů potvrzeno, že si odnesete v duši a těle velmi povznášející a zdravotně obnovující, sjednocující zážitek.

Kde si mne můžete poslechnout ?

Pokud máte chuť na ochutnávku mých tónů před osobní rezonancí, pak mé tibetské přátele - nástroje - můžete vidět a hlavně slyšet

1x měsíčně pravidelně v Brně v Bráně k dětem.

Dále nepravidelně. Nejvíce aktuálních informací o mých akcích najdete na mé facebookové stránce - Jana Miska Reme

Nově pak můžete slyšet moje nové CD

"Už zním .... v srdci tibetských mís ... a je to hezký"

ukázka je i na www.tibetskemisky.cz

CD-Už zním .... v srdci tibetských mís ... a je to hezký

 

S láskou a ZVUKEM

Jana Reme

koncertující muzikoterapeutka

  na tibetské mísy, zvonky, činelky aj. 

 

 

 

 

  


Kontakt

Jana Reme, ing.
Josefská 15, dveře 622, 5.poschodí
777454579